Ilina Sawicka - I dyrygent

Urodziła się w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC) w Warszawie – specjalności dyrygentura chóralna (2011) i gra na harfie (2013) oraz studiów podyplomowych Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 uzyskała tytuł doktora sztuki broniąc pracy pt. "Sposoby łączenia potencjału wykonawczego chóru i harfy ilustrowane interpretacją wybranych dzieł".

Dyrygenturę studiowała pod kierunkiem prof. Ewy Marchwickiej, a harfę w klasie prof. Urszuli Mazurek.

Stypendystka programu Erasmus (Konserwatorium Muzyczne w Sewilli). Wiedzę wokalną poszerzała w klasie prof. Grażyny Jędras (Szkoła Muzyczna im. J. Elsnera). 

Jako dyrygent współpracuje z Chórem Amici Canentes i Chórem Ministerstwa FiPR. Jest inicjatorem projektu "Warsztaty Chóralne Ad Hoc", odbywającego się w ramach Studiów Doktoranckich na UMFC.

Jako harfistka wykonuje koncerty solowe, kameralne i jako muzyk orkiestrowy. Na stałe jest członkiem dwóch duetów: z bratem Jerzym Sawickim (altówka) i z Canem Kehri (wiolonczela i harfa).

Jej pasją jest również przekazywanie tajników gry na harfie (Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku i w Wesołej). Promuje muzykę klasyczną pisząc w magazynie „Presto”. Hobbistycznie zajmuje się aktorstwem (amatorski teatr „Łazienki”) oraz muzyką i tańcem ludowym (Zespół Pieśni i Tańca SGH).


Jerzy Sawicki - II dyrygent

Dyrygent, multiinstrumentalista i baryton. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na specjalności – prowadzenie zespołów muzycznych i specjalności dyrygentura chóralna. Jest stypendystą programu Erasmus w Konserwatorium Muzycznym w Como koło Mediolanu (Włochy). Od 2016 członek Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

Bierze udział w licznych projektach muzycznych, wokalnych i tanecznych, m.in. w Teatrze Wielkim w Warszawie (Happening Muzyka jest dla Wszystkich oraz Szalone Dni Muzyki), na Zamku Królewskim w Warszawie, w Łazienkach Królewskich, w Operze Lwowskiej, na Zamku w Łańcucie. Występuje społecznie dla publiczności z utrudnionym dostępem do sztuki wyższej (Zakłady Poprawcze, Ośrodek dla Niewidomych).

Jako altowiolista występuje w duecie altówka i harfa z siostrą – Iliną Sawicką. Współpracował z Unplugged Orchestra pod batutą Michała Śmigielskiego. W 2011 roku był solistą w koncercie dyplomantów Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Bednarskiej, grając koncert na dwie altówki i orkiestrę G. Ph. Telemanna. Zagrał główną rolę jako baryton w spektaklu słowno-muzycznym "Pałac duchów" w reż. Pawła Paszty.

Jego pasją jest taniec ludowy (kierownik wokalny Zespołu Pieśni i Tańca SGH, instruktor tańca ludowego), aktorstwo (Teatr Łazienki) oraz wszelkiego rodzaju sporty ekstremalne (windsurfing, kitesurfing, sternik jachtowy, instruktor snowboardu).