Śpiewanie pieśni powstańczych w 77. rocznicę Powstania Warszawskiego - 2 sierpnia 2021

W Parku Żywiciela na Żoliborzu odbyło się 2 sierpnia 2021 wspólne śpiewanie pieśni powstańczych w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykonawcami byli: Kapela Sztajer i Grupa Retro Sawa, w której wystąpili Dyrygenci Chóru Amici Canentes: Ilina Sawicka (śpiew i recytacje poezji) oraz Jerzy Sawicki (akompaniament i recytacje). Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości, wśród nich chórzyści Amici Canentes, otrzymali program ze słowami wykonywanych utworów. Dziękujemy naszym Dyrygentom za zaproszenie nas do wspólnego śpiewania wzruszających pieśni powstańczych. Organizatorzy  uhonorowali uczestnika Powstania Warszawskiego, przybyłego na uroczystość. (M.L.)

 


 

Warsztaty w Szklarskiej Porębie Anno Domini 2021 03-10 lipca