Agnieszka Zińczuk - dyrygent


Dyrygent Chóru Amici Canentes (od sierpnia 2022), jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na kierunkach wokalnym i dyrygenturze chóralnej. Jako solistka śpiewała w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Operze Śląskiej, Teatrze Wielkim Opery Narodowej, Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W 2014 roku zdobyła III nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. prof. Haliny Słonickiej.

Jest współzałożycielką oraz członkinią zespołu Ribaldi, specjalizującego się w wykonawstwie muzyki dawnej. Poza sferą wokalną prężnie działa w zakresie edukacji, prowadząc chór wielokulturowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także Zespół Wokalny „Orion”. Współpracuje z Akademią Chóralną, prowadzi warsztaty z grupowej emisji głosu dla warszawskich chórów. Jest twórczynią strony internetowej „Trening głosu”, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu emisji głosu.