Nekrolog Jurka Czarnockiego

W piątek 12 lipca 2013 roku odbył się pogrzeb Jerzego Czarnockiego. Msza świeta żałobna odprawiona była w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie _ Pyry przy ulicy Szumiącej a następnie urnę z prochami śp. Jerzego odprowadzono na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Na pogrzebie oprócz Rodziny zmarłego zgromadziła się duża grupa chórzystów z wielu pokoleń oraz przyjaciele i znajomi z różnych środowisk, w których Jurek był znany, lubiany i szanowany jako historyk sztuki, miłośnik śpiewu chóralnego, zamiłowany turysta i wierny przyjaciel. Podajemy materiał Pożegnanie Jerzego , w którym Majka Laskowska opisała uroczystości pogrzebowe oraz umieściła obszerne wspomnienie o Jurku. Wspomnienie o Jerzym Czarnockim nadesłane przez Alicję Czańko z Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego UNIKAT jest interesujące szczególnie dla tych chórzystów, którzy nie znali Jurka jako niezwykłego turysty. Zdjęcia Jurka wybrane głownie z archiwów TPChUW ukazują różne momenty z długiego okresu, kiedy Jurek był wśród nas.