Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dniu 28 marca 2021 roku  Profesora Ryszarda Zimaka, wybitnego dyrygenta i pedagoga, profesora sztuk muzycznych, wieloletniego rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
             Prof. Ryszard Zimak był ważną i zasłużoną postacią dla  Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW i Chóru Amici Canentes. Dzięki życzliwości Pana Profesora mieliśmy możliwość zorganizowania wielu wiosennych koncertów w prestiżowej Sali koncertowej UMFC, co było dla nas i naszych słuchaczy źródłem wielu wzniosłych przeżyć muzycznych. Jednocześnie została nam udostępniona sala na próby w Dziekance, w której przez 10 lat tworzyliśmy piękną, niezapomnianą historię Śpiewającego Towarzystwa. Mamy wiele wzruszających wspomnień z koncertów Amici Canentes na Okólniku i ze spotkań w Dziekance. Za stworzenie nam takich możliwości w początkach aktywności zespołu jesteśmy Panu Profesorowi bardzo wdzięczni. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!
            Wspominając z wdzięcznością zasługi Pana Profesora dla naszego Towarzystwa, przypomnijmy pewne ważne wydarzenie.
            W marcu 2006 roku odbyła się w sali im. Józefa Elsnera w Dziekance uroczystość wręczenia Profesorowi Ryszardowi Zimakowi dyplomu Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom wręczyli prezes Elżbieta Chojecka i prof. Andrzej Trybuła, kwiaty od Towarzystwa – Wiktoria Melech. Chór zaśpiewał dla honorowego Gościa „Vivat!” pod dyr. Agaty Górecznej. Na spotkanie przybyło liczne grono członków Towarzystwa, m.in. pierwsza prezes Olimpia Zaborska. Nastrój uroczystości ilustrują załączone historyczne zdjęcia. (M.L.)